roerich_school@abv.bg
www.roerich-school.org

Ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразаително изкуство

Адрес: гр. София 1415, Район Витоша, кв. Драгалевци, ул. “Камен дел” № 4 А

Телефон: 9675010, 0899940476, 0899963822