Уважаеми колеги,
От съвместния секретариат на регистъра за прозрачност ни информират, че ЕК е публикувала пътни карти, отнасящи се до следните области на политиката:

• Образование и обучение
• Младеж
• Култура и медии

Моля, внимателно да ги разгледате и ако имате коментари или въпроси, да информирате УС до 15.09. 2022 г. на този мейл, за да ги препратя обобщени в рамките на крайния срок- 15.09.2022 г.!

Всички съществуващи пътни карти можете да откриете на следния уебсайт:
https://ec.europa.eu/info/law/
В случай че нямате регистрация в регистъра за прозрачност, АИКБ може да изпрати становището Ви от свое име.

roadmaps