Семинари и конференции

 • Обучението по чужд език в частните училища-1999 г.
 • Съвременни образователни технологии -1999 г.
  Статут на частните училища в страните от ЕС – 2000 г.
 • Фолклорът в училище – 2001 г.
 • Програми за европейско образователно сътрудничество – 2002 г.
 • Алтернативни тенденции в частното училищно образование – научна конференция съвместно със СУ „Кл. Охридски” – 2002 г.
 • Европейски измерения на частното училищно образование- 2007г.
 • “Стандарти и ценности в образованието”-международна конференция на ЕКНАЙС, домакин БАЧУ – 2009 г.
 • Национален форум “Новият ЗПУО и частните училища” 2016 г.
 • Национален форум на частните училища “Традиции, иновации, предизвикателства” 2017 г.