Среща секция „Детски градини”
2-ри февруари 2017 г.
Домакин – ЧДГ „Веселите камбанки”

На срещата присъстваха представители на : ЧДГ „Къщата на АЛиса и нейните приятели” – Димитрина Венева, ЧДГ „Еко Дара” – Елена Лобутова, ЧДГ „Германи” – Грета Димитрова, ЧДГ „Тути” – Лилия Пешева, ЧДГ „Доверие” – Илонка Горанова, ЧДГ „Веселите камбанки” – Татяна Райкова.
На срещата представителите на секция „Детски градини” обсъждаха предварително изпратения до всички дневен ред.

Срещата се води от Илонка Горанова – член на УС на БАЧУ.
1.Синхронизация с Министреството н аздравеопазването за храненето на деца на 2 и 3 години, които са в една група. По наредбите на министерстовот те са на различни хранителни режими . Може най-много по две деца да има в група, които да са несинхронизирани по отношение на хранителния режим.
2. Мерки срещу нелоялната конкуренция, сезиране на съответните контролни органи. Разясняване на това какво е легитимна и нелегитимна детска градина.
Предложение – Да се направи кампания по разясняване смисъла на легитимността на частните датски градини и как родителите да ги различават от детските центрове, които не са лицензирани като детски градини, но се представят за такива по табели.
Кнотролиращ орган- МОн, да се сезира Комисята за защита на потребителя.
3. Обучение на екипите за повишаване на квалификацията
Предложение за общо обучение в „долекарска помощ” от д-рВърбанов, 20 лв. на човек
4. Разширено участие в „Нашите корени” – фестивала ще се проведе в края на месец април.
Предложение – Мартенските празници – да има организирано събиране на средства за участие. Идеята е тази година да има повече детски градини – участници.
5. Организиране на среща с експерти от МОН за деца със СОП – с цел финансиране на тези деца от държавата.
6. Предложение за тийм билдинг, съчетан с обучение за директорите – преодоляване на стреса, безопасни условия на турд и т.н.
7. Пререгистрация – могат да се обръщат към адв. Николова
8. Провеждане на среща – подготвяне на кадри за частни детски градини
9. Посещение на две частни детски градини, кръгла маса в края на годината, предложение за тема – „влияние на технологиите в детската възраст”
Други предложения:
– Вътрешно сътрудничество – да не се взимат децата от детските градини в средата на годината от училищата – нелоялна конкуренция между членовете
– Да се намали членския внос за детски градини до 30 деца
– Предложение за изработване на членски внос по степен на образование и регистрация на частно учебно заведение