Топ 100 на гимназиите в София според матурите в 12 клас (2020)

Поздравление за членовете на БАЧУ, които са сред първите в класацията за резултатите от ДЗИ 2020.
Браво колеги!
Вижте резултатите от ДЗИ »