Участие на БАЧУ в срещи на европейско ниво в Брюксел

На 4 и 5 февруари 2019г. БАЧУ участва в три значими срещи на Европейско ниво в Брюксел по теми, свързани със свободата в образованието и безспорния принос на частното образование към плурализма, свободния избор и качеството.
Очаквайте скоро повече за Изслушването в Европейския парламент на тема “Свободата в образованието – крайъгълен камък в модернизацията на европейското образование” с домакин – европейският парламенталист от Италия, Ремо Сернаджото. Ще споделим още и за резултатите от стратегическата брейнсторминг среща на Екнайс (Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища), както и за участието ни в срещата на ЕMIE (Eвропейска среща за независимо образование).