Първа точка от дневния ред е разговор и дискусия с Кирил Петков, служебен министър на икономиката на тема:
“Икономическо възстановяване след кризата, провеждане на икономическа политика, справедливо компенсиране чрез антивирусни мерки”.