Българска асоциация на частните училища и Частна детска градина “Алиса” организират национален конкурс за детска рисунка на тема “Наследството на моя народ”. Конкурсът е с художествено-естетическа насоченост и дава възможност на всеки участник да открие вълшебния свят на изкуството.
Крайният срок за изпращане на творби е 15 април, понеделник.

Изтеглете: Регламент на конкурса, изисквания, декларация от родител (.zip архив) »