ruballet@mail.bg
www.ruballetschool.org

Училището организира обучение по:
професията  „Балетист”, специалност „Класически балет” и
професията „Танцьор”, специалност „Модерни танци”

Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Свети Наум” №36

Тел./факс: 02 963 02 91, GSM 0888 72 11 01,0894 72 53 01, 0888 53 21 23