Успех на Любов Панталеева – 7-ми клас в ЧОУ “Светлина” и първото място в национално състезание по български език и литература “Любословие”.

Поздравление за Люба и колегите от ЧОУ “Светлина”!