info@uwekind.com
www.uwekind.com

Интензивно изучаване на чужд език /първи чужд език – немски, втори – английски/

гр. София, кв. Княжево, ул. “Войводина могила” № 136
тел. 02/8572000