Важно за частните детски градини

Работна група- МОН, БАЧУ, Асоциация родители и представител на общинска ДГ , подготвят проект на мерки за работа на детските градини след отмяна на извънредното положение и възобновяване на приема, които да се обсъдят с колегията и да се предложат на национално ниво за прилагане.