В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е залегнала идеята за мост между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачество

http://tzarsimeon.bg
Иваняне, София 1393 ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 66
тел.: 02/ 99 77 454
e-mail: office@tzarsimeon.bg