Анализът ще бъде обсъден на заседанието на Националния съвет на АИКБ на 12 юли 2019 г. (петък) от 11 часа в заседателната зала на АИКБ (1527 София, ул. Тракия №15).
Молим за Вашите бележки и коментари, за което предварително Ви благодарим.

Секретариат
Асоциация на индустриалния капитал в България