Националният портал за кариерно ориентиране на учениците е разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката. … Прочетете повече »

Руският лицей обединява няколко образователни структури – детска градина, езиково училище, училище за танцово изкуство и руска балетна школа. … Прочетете повече »

Гимназия ” Проф.Иван Апостолов” е регистрирана със заповед на Министъра на образованието през 1993 година, като профилирана гимназия с профили право и мениджмънт. На четвъртата година от своето съществуване се преобразува в английска езикова гимназия, като запазва и атрактивните си профили. През 2001 година се разкриват профилите хуманитарен и информационни технологии. … Прочетете повече »

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ)

 (Приета на заседание на УС на БАЧУ, проведено на 16.11.2016 г.)  През 2017 г. Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) чества своя 20-годишен юбилей. БАЧУ е единствената  работеща браншова организация на частните училища, частни детски градини  и колежи в България, създадена на 02.10. 1997 г. Вече 20 години Асоциацията работи активно в защита на интересите на частното образованиe и обучение в България и утвърждаване на доброто име на нейните членове. … Прочетете повече »

Ръководството на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ) най-учтиво  Ви кани да присъствате на НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР, СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА на БАЧУ и МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

ТЕМА на семинара: „Новият ЗПУО и частните училища”  

… Прочетете повече »

На 19-ти септември 2016 г. във връзка с приемането на новия Закон за предучилищното и училищно образование, Българската асоциация на частните училища организира среща с г-жа Ваня Трайкова – главен експерт на МОН, Дирекция ОПОС. … Прочетете повече »