• Запознайте се с:
Устав на БАЧУ »
Етичен кодекс »

• Изтеглете и попълнете следните документи:
Заявление за членство в БАЧУ »
Декларация по чл.30. от Устава на Българската асоциация на частните училища »

Банкова сметка на БАЧУ:
УниКредит Булбанк АД, Кл. Южен парк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG54 UNCR 9660 1041 6827 08