2020
21 май

Нови резултати от активността, професионализма и авторитета на БАЧУ

21 април

Ново постижение на БАЧУ в резултат на проведената работна среща с министър Вълчев и екип на МОН

Изх. № РУО1-8004/09.04.2020 г.ПОВЕЧЕ →
2019
30 декември

В навечерието на Новата 2020 година в Закона за Бюджет 2020 и за децата със СОП в Частното образование са предвидени 2 милиона лева!

12 ноември

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.
Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално…ПОВЕЧЕ →
4 юни

Отпадане на попълването на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и…ПОВЕЧЕ →
25 март

Постигнато! Променени срокове и документи …

Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното…ПОВЕЧЕ →
2018
26 март

Включване в програма за даровити деца

Включване на учениците от частни училища в Програма на мерките за закрила на деца с…ПОВЕЧЕ →
1 февруари

Включване в програмата на МОН за квалификация

Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за…ПОВЕЧЕ →
1 януари

Получаване на стипендии от учениците от 8-ми до 12-клас

По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас от…ПОВЕЧЕ →
2017
26 март

Облекчена процедура за пререгистрация

По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО се извърши…ПОВЕЧЕ →
2008
26 март

Безплатни учебници и помагала

По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от…ПОВЕЧЕ →
2007
26 март

Учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно…ПОВЕЧЕ →
2006
26 март

Включване в стратегията за развитие на столичното образование

По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образованиеПОВЕЧЕ →
2005
26 март

Изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем

По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под…ПОВЕЧЕ →
2001
29 декември

Отменен ДДС върху таксите в частните училища

По предложение на БАЧУ Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училищаПОВЕЧЕ →