2023
8 февруари

Промени в ЗПУО, обн. в бр. 11 от 2 февруари 2023 г. – Промяна в чл. 164, ал 1 от ЗПУО

Промени в ЗПУО, обн. в бр. 11 от 2 февруари 2023 г. – Промяна в…ПОВЕЧЕ →
2022
20 май

За пръв път тази година Столична община включва частното образование, членове на БАЧУ, за Наградата на СО по случай 24 май!

За пръв път тази година Столична община включва частното образование, членове на БАЧУ, за Наградата…ПОВЕЧЕ →
28 февруари

Решение на СОС от 16.12.2021 г., за включване на частните образователни институции, наравно с останалите в системата на предучилищно и училищно образование в ежегодните награди на СО

Решение на СОС от 16.12.2021 г.ПОВЕЧЕ →
2020
21 май

Нови резултати от активността, професионализма и авторитета на БАЧУ

21 април

Ново постижение на БАЧУ в резултат на проведената работна среща с министър Вълчев и екип на МОН

Изх. № РУО1-8004/09.04.2020 г.ПОВЕЧЕ →
2019
30 декември

В навечерието на Новата 2020 година в Закона за Бюджет 2020 и за децата със СОП в Частното образование са предвидени 2 милиона лева!

12 ноември

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.
Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално…ПОВЕЧЕ →
4 юни

Отпадане на попълването на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и…ПОВЕЧЕ →
25 март

Постигнато! Променени срокове и документи …

Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното…ПОВЕЧЕ →
2018
26 март

Включване в програма за даровити деца

Включване на учениците от частни училища в Програма на мерките за закрила на деца с…ПОВЕЧЕ →
1 февруари

Включване в програмата на МОН за квалификация

Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за…ПОВЕЧЕ →
1 януари

Получаване на стипендии от учениците от 8-ми до 12-клас

По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас от…ПОВЕЧЕ →
2017
26 март

Облекчена процедура за пререгистрация

По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО се извърши…ПОВЕЧЕ →
2008
26 март

Безплатни учебници и помагала

По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от…ПОВЕЧЕ →
2007
26 март

Учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно…ПОВЕЧЕ →
2006
26 март

Включване в стратегията за развитие на столичното образование

По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образованиеПОВЕЧЕ →
2005
26 март

Изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем

По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под…ПОВЕЧЕ →
2001
29 декември

Отменен ДДС върху таксите в частните училища

По предложение на БАЧУ Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училищаПОВЕЧЕ →