Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за квалификация