ИСТОРИЯ

Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ) е учредена на 02.10.1997 г. Тя е най-представителната, работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България.
БАЧУ обединява общо 82 частни детски градини, частни училища и професионални колежи.

БАЧУ Е ЧЛЕН НА:

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към МОН
Обществен съвет към МОН
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
ЕКНАЙС (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища)
Европейска федерация на работодателите в образованието (EFEE)

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА БАЧУ

Мисията на БАЧУ е да подпомага успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването на обществения им авторитет.

Целите на БАЧУ са:

Да обединява частните училища и да подпомага тяхното успешно развитие.
Да отстоява правата на частните училища и да защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти.
Чрез активно партньорство с държавните и общинските органи да работи за създаването на условия за развитието на частното училищно образование.
Да инициира проекти за усъвършенстването на законодателството в сферата на училищното образование.
Да популяризира постиженията на частните училища и да съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ,
Да организира активно образователно сътрудничество със сродни европейски организации и да стимулира участието на своите членове в европейски образователни проекти.
Да бъде обществен гарант за качеството на образованието в частните училища – членове на БАЧУ.

ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ И ДЕЙНОСТИ

Фолклорен преглед „Нашите корени“
Дискусионен клуб
Дискусионен ученически форум
Благотворителни акции за подпомагане на деца от социално слаби семейства, деца с увреждания и онкоболни, здравни заведения – концерти, базари, дарения.
Организиране и участие в семинари и конференции.