ЕТИЧЕН КОДЕКС
на членовете на Българската асоциация на частните училища
(решение на Общо събрание на членовете на БАЧУ, 27 април 2018 г.)

Етичният кодекс на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) е създаден на основание чл. 6 и чл.7 от Устава на Асоциацията и представлява единна система от правила и норми, които всеки неин член доброволно се задължава да съблюдава и изпълнява.
Морално?етичните принципи са формулирани на базата на общите морални принципи и ценности на съвременното общество, законите на Република България и принципите на Европейското законодателство в държавите- партньори.