Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за … Прочетете повече »

В семинара ще бъдат представени курсовете на LEAP безплатната помощ, която Инфолинк предоставя при подготовката на проекти за квалификация по европейската програма Еразъм+ КД101. Курсовете … Прочетете повече »

Международна конференция “Умната градина. Уроци от природата за всички”, посветена на учебните градини – като инструмент за по-качествено и приобщаващо образование. Събитието ще се проведе … Прочетете повече »

Проект NoBG05SFOP001-2.009-050 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на … Прочетете повече »

Българската асоциация на частните училища е партньор на организирания от списание “Мениджър” 10. Юбилеен „Зелен форум“, с участието на институциите и на бизнеса. Форумът ще … Прочетете повече »