Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на практически онлайн обучения, които са организирани от Центъра за обучение “Цар Симеон Велики” и ще се проведат … Прочетете повече »

Уважаеми колеги, в сайта на МС, обществени консултации, може да се запознаете с Проекта на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и … Прочетете повече »

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) (Стратегическа рамка) е изготвена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество … Прочетете повече »

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба No 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на … Прочетете повече »

Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за … Прочетете повече »

В семинара ще бъдат представени курсовете на LEAP безплатната помощ, която Инфолинк предоставя при подготовката на проекти за квалификация по европейската програма Еразъм+ КД101. Курсовете … Прочетете повече »