Уважаеми колеги,
Това са Насоките за изкуствения интелект, разработен от работната група към МОН.
Те са отворен документ и ако имате предложения за усъвършенстване може да ни ги изпращате периодично.

https://www.mon.bg/bg/news/5839

Това е голяма новина и може да е приоритет не само за нас, но и да я споделите и във вашите комуникационни канали. Полезна е за цялата образователна общност.

Основни послания:

Ние сме сред първите държави, които дават ясен сигнал как ИИ може да бъде умножител на ефективността на образованието и ускорител на възможности за всеки учител и всеки ученик.
Насоките съдържат принципни разяснения, а също и реални примери как инструментите на базата на ИИ да се ползват за различни образователни цели.
ИИ трябва, разбира се, да се използва етично и внимателно.
Насоките са отворен документ, който ще бъде подновяван на всеки няколко месеца.

Разработени и одобрени са от работната група по дигитализация на образованието към министерството. В тази група БАЧУ е включена с Каменова и Пламен Натов.