Участие на представители на БАЧУ в провеждане на Национална конференция МОН и СУ “Св. Климент Охридски” на тема: “Продължаващата квалификация на учителите и качеството на … Прочетете повече »

ЧОК “Светлина” винаги се стреми да предлага образование отговарящо на потребностите на времето, в което децата да се учат да развиват своите силни страни, учат … Прочетете повече »

Повече от 50 бяха участниците, учители и ученици, от частни училища, членове на БАЧУ, в среща с г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката … Прочетете повече »

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с период на изпълнение до 31.08.2020 … Прочетете повече »

Розалия Николова и Ивона Давидкова от “ЧДГ Мария Магдалена” участват на Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” Вижте повече » … Прочетете повече »