В семинара ще бъдат представени курсовете на LEAP безплатната помощ, която Инфолинк предоставя при подготовката на проекти за квалификация по европейската програма Еразъм+ КД101.
Курсовете на LEAP са в приоритетни области на образованието – методики и практики в предучилищното образование и в различните етапи на училищното образование; лидерски качества; визуални средства за обучение и ИКТ; обучителни дейности на открито; преподаване на деца със специални потребности; интеграция на деца на емигранти и деца от малцинствата; интерактивна класна стая и други.
Курсовете се провеждат в множество европейски държави: Финландия, Швеция, Нидерландия, Исландия, Италия, Испания и Великобритания.

Семинарът ще се проведе на 30.10.2019 г. (сряда) в еднакви сесии от 10.00ч. до 11.30 ч., от 14.00ч. до 15.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч. в конферентната зала на хотел Бест Уестърн Арт Плаза, София, ул. „Христо Белчев“ 46 100м от „бул. „Патриарх Евтимий“ или от бул. „Витоша“).
Очакваме да потвърдите участие на телефон: 0898608541 или по електронна поща до: education@infolink.bg