Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование.

Решение на МОН от 25.03.2019 г.