Постигнато! Променени срокове и документи …

Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование.