Облекчена процедура за пререгистрация

По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО се извърши по облекчена процедура