Получаване на стипендии от учениците от 8-ми до 12-клас

По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас от частните училища.