ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги, партньори, приятели и съмишленици,


Управителният съвет на Българската асоциация на частните училища ви информира, че до избора на нов Председател всички стратегически, организационни и координационни функции на Асоциацията са поети от Управителния съвет на Асоциацията. В този важен за организацията период, разчитаме на активността и подкрепата на всички членове, партньори и съмишленици, за да продължим напред в осъществяването на мисията на БАЧУ. Благодарим на всички, които реагираха веднага с адекватна помощ и съдействие.


По всички въпроси, които ви интересуват и вълнуват, можете да се обръщате към заместник председателя на БАЧУ, Диляна Божинова, както и към останалите членове на УС: Валентина Денчева, Илонка Горанова, Ира Анева, Минка Цветкова и Радка Карагьозова. За целта можете да използвате и електронния адрес на БАЧУ: info@bachu-bg.com


С уважение,

УС на БАЧУ