ДО
Всички членове на БАЧУ

Приятели! Честит празник на българските будители!   Нека отдадем нашата  голяма почит към паметта на българите, далечни и близки, построили съвременна България!  Нека да обърнем поглед към всичко ценно, светло и вдъхновяващо от нашето минало и  да почерпим   от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ