Ръководството на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ) най-учтиво  Ви кани да присъствате на НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР, СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА на БАЧУ и МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

ТЕМА на семинара: „Новият ЗПУО и частните училища”  

В изпълнение на  своята мисия и цели да подпомага успешното развитие на частните училища, Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) ще проведе НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР. От тях очакваме отговор  на значими въпроси за успешното прилагане на ЗПУО от частните училища, частни детски градини, частни гимназии и колежи, в които се обучават повече от 12 хиляди български деца и ученици. >Темите, които ще бъдат дискутирани на националния семинар ще обхващат следните области:

 Държавната политика, свързана с развитието на институциите от системата на предучилищното и училищното образование.
Дейностите по пререгистрация, преобразуване, промени, закриване, отписване и заличаване на   ЧДГ и ЧУ
Прилагането на държавните образователни стандарти за инспектирането на детските градини и училищата и организацията на дейностите в училищното образование (автономията в дейността на частните училища);  завършване на клас, етап, степен на образование.

Дейностите по пререгистрация и промени на частните професионални гимназии и колежи  в съответсвие с измененията и допълненията в ЗПОО.
Иновативното образование и иновативният учител – новите предизвикателства в ЗПУО.    
Структурните фондове и участието на частнитеучилища  в проекти.

Семинарът е предвиден за 29.11.2016 г., от 9:00  до 17.00 ч., в конферентен център на Парк Хотел „Витоша”, зала „Витоша”, ул. „Росарио” № 1, гр. София. >
 Условия за участие в семинара:*
 
Нечленове на БАЧУ:

Индивидуално участие: 80 лв.
Групово участие до 3-ма човека от едно училище: 150 лв.
За всеки следващ: 60 лв.

Членове на БАЧУ:

Индивидуално участие: 40 лв.
Групово участие до 3-ма човека от едно училище: 100 лв.
За всеки следващ: 30 лв.

* ВАЖНО: Очакваме Вашите заявки на тел.: 0887 529645 и е_mail: stancheva@gmail.com, г-жа Ваня Славова, Връзки с обществеността на БАЧУ, до 23-ти ноември. Сумите за участие в семинара трябва да бъдат преведени ДО 25-ТИ НОЕМВРИ 2016 Г. по банков път на следната сметка:  IBAN: BG15FINV915010BGN0B77N BGN, при ПИБ АД  „Медия Перспективи” ЕООД  Основание за превод: участие в семинар