Нов управителен съвет

Днес, 27 юни,Общото събрание на БАЧУ избра своя Управителен съвет за следващия мандатен период в състав (отляво надясно): Радка Карагьозова, Мария Каменова, Пламен Натов, Валя Денчева, Диляна Божинова и Илонка Горанова. На добър час!