artis.school@gmail.com
www.lyceum-artis.eu

Профил: Изкуства и чужди езици

София 1408, ул. „Димитър Манов” 18; Район Триадица, квартал Иван Вазов

Тел./факс (00359) 2 952 65 84; GSM 0887929347; 0887523660; 0888284280