Сред най-високите оценки в страната получи ЧНГ „Ерих Кестнер“ от Националния инспекторат по образованието след обстойна проверка

Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ получи най-високата оценка – „Много добър“ от Националния инспекторат по образованието (НИО). Оценяването е след обстойна едноседмична проверка, в рамките на която инспектиращите провериха изправността на цялата документация в гимназията; проведоха анкети и се срещнаха с ученици, родители, учители и директор. Бяха посетени също учебни часове и наблюдавани уроци в общообразователната и профилираната подготовка.
Задълбоченият анализ на НИО присъди на ЧНГ „Ерих Кестнер“ едни от най-високите оценки за цялата страна в следните три критерия:
В област „Образователен процес“ оценката е Много добра* (86,11%); област „Управление“ – Много добра (91,07 %); област „Институционална среда“ – Много добра (83,33%).
В доклад от тридесет страници инспекторите представиха своите наблюдения от проведената инспекция. Резюме на доклада е достъпно ТУК
Изключително високият резултат от инспекцията дава на ЧНГ „Ерих Кестнер“ възможността да кандидатства за Сертификат за качество, връчван от МОН и НИО. До момента едва няколко училища в цяла България притежават престижното сертифициране.
*Скалата на НИО започва от Слаб, а най-високата оценка е Много добър.