ЧОК “Светлина” интегрира програма за обучение по Емоционална Интелигентност

ЧОК “Светлина” винаги се стреми да предлага образование отговарящо на потребностите на времето, в което децата да се учат да развиват своите силни страни, учат се да бъдат успешни не само в обучението си, но и в живота като цяло.
Вярваме, че качествената образователна услуга не се изразява само във високите академични знания. За да изграждаме адаптивни и променящи се хора с ценности, морал и естетика, толерантност и щедрост, хора с индивидуализъм и собствено мнение са необходими високи нива на емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност е от съществено значение във всеки аспект от живота . Това е способността на човек да възприема, разбира, управлява и използва емоциите си. Да реагира интелигентно, по социално подходящ начин и с емпатия. Емоционалната интелигентност е трудно постижима, но жизнено важна! Всички сме виждали възрастни хора, които не могат да управляват емоциите си, агресивни, избухливи и не знаят как да се държат като зрели и уравновесени хора. Както и потиснати, свръх чувствителни, мили и вечно страдащи хора, пак поради несправяне с емоциите. За да имаме добър живот е от изключителна важност да развиваме емоционалната си интелигентност и този процес трябва да стартира от ранна детска възраст.

В готовността ни за предлагане за високоефективен образователен резултат, ЧОК “Светлина” в партньорство с Академия по Емоционална Интелигентност интегрира програма за обучение по Емоционална Интелигентност. Проектът по обучителната програма се състои от 3 етапа:

• Висококвалифицирано обучение за екипа на Частен Образователен Комплекс ”Светлина”- 02.11.2019г
• Обучителна лекция за родители на тема “Езикът на тялото” и представяне ползите на “Емоционалната интелигентност” 01.02.2020г.
• Предлагане на модулна обучителна програма специално за деца интегрирана, като част от клубовете по интереси – начало на 2-ри срок от учебната 2019/2020г.

Десислава Дамянова е основател и управител на Академия за емоционална интелигентност /АЕИ/ в България. Съдружник на Paul Ekman International и единствен лицензиран представител за България, сертифициран да провежда обучения и да предава знанията на д-р Пол Екман. Десислава е с богат и широкоспектърен професионален опит, в т.ч. педагог, юрист, бизнес консултант и изпълнителен директор на водещи компании в България с международно бизнес управление. Опитът й включва над 15 години работа свързана с обучение и управление на хора, който й показва, че високият коефициент на интелигентност не е критерии за здраве, щастие и успех. Именно емоционалната интелигетност е ключът към всичко за което мечтаем.
Вярва, че чрез развитието на емоционалната интелигентност, хората могат да постигнат пълноценно и автентично общуване, да водят по-щастлив живот, да подобрят личните си взаимотношения и професионалните си резултати.

ЧОУ”Светлина” и Академия по Емоционална Интелигентност споделят една обща мисия, а именно да помагат децата, чрез развиване на емоционални компетенции и умения, защото обществото ни има нужда да стане по-здраво, със силни ценности, по-състрадателно, да се научим да се обичаме, да бъдем емпатични, и да има повече усмихнати и щастливи хора.