Награждаването на членовете на БАЧУ с грамотата на Кмета на СО ще се състои на 31 май 2023 г. От 19.00 ч. В ОКИ, Красно село.