Редовна месечна видеосреща на членовете на БАЧУ – 17.02.2021 г.


Подробности за събитието

 • Дата:
 • Категории:

Дневен ред:
1. Запознаване на участниците с правилата на срещата:

 • Времетраене на срещата от 15,00 до 17,00 часа;
 • По време на срещата всички участници са с изключени микрофони, с изключение на говорещия;
 • Думата за изказване ще се дава само от модератора на срещата;
 • Желанието за споделяне на мнение се заявява с вдигане на ръка.

2. Представяне на дневния ред:

 • Минути на председателя;
 • Анализ на резултатите от анкетата – модератор;
 • Анонсиране на водещата тема и нейните аспекти;
 • Споделяне на мнения по темата от присъстващите;
 • Обобщаване на мненията и предложенията.

3. Дейности по всяка точка на дневния ред.
Теми за дискусия:
1. Проблеми в организацията на образователно-възпитателния процес при смесено обучение.
2. БАЧУ – затворена група или… Разширяване популярността на организацията.