На 11 октомври 2019 г., от 09.00 – 13.30. ч., в  Международно висше бизнес училище (МВБУ), София, Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), със съдействието на МОН, организира Годишна Работна Среща на министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев и екип от министерството с всички ЧДГ, ЧУ и ЧПК. Очаквайте покана и повече подробности за събитието!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ