Уважаеми колеги,

изпращам през АИКБ информация от Министерство на иновациите и растежа, че до края на годината министерството чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще стартира три грантови схеми за подпомагане на микро, малки и средни предприятия по Плана за възстановяване и устойчивост. За тези грантови схеми ви информирах с мейл от 02.06.2022 г. Те ще са насочени към технологична модернизация, подобряване на ИКТ и киберсигурността в компаниите и инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Ръководството на МИР и ГД ЕФК отправят покана на 16 юни, четвъртък, от 16.00 часа за онлайн дискусия, на която да бъде представена информация относно напредъка по мерките за подкрепа на българския бизнес, които предвижда МИР по ПВУ до края на годината, както и ще бъдат обменени мнения по техните параметри.

Срещата ще е достъпна на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/3830969806

Колеги,

в предложените схеми се обръщаме към проблеми и въпроси, за които дълго време търсим решение. При възможност се влючете вие или ваш компетентен представител в предстоящата дискусия – 16.06.2022 г., 16.00 ч.

С пожелание за слънчеви и спокойни дни,

Мария Каменова