Специалности: Икономист – мениджър – IV кв. степен
Предприемачество и мениджмънт в строителството
Предприемачество и мениджмънт в транспорта
Предприемачество и мениджмънт в туризма
Техник на компютърни системи /компютърни мрежи/ – IV кв. степен

ул. „Христо Белчев” 21, етаж 1, офис 108
0878 105 155 – Учебен отдел
0878 90 99 39 – Директор

ecom_sf@abv.bg
https://www.ecomintellect.bg