Уважаеми колеги,
препращам програмата на НС за информация, но ако имате специални интереси и коментари, моля да ни информирате.

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ

18.01.2023-20.01.2023