НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА „ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 10 ноември 2017 г.

с участието на МОН, СУ „Св. Климент Охридски“, РУО-София-град, проведен във Френски институт в България
Модератор: Г-жа Милена Ленева, член на комисията за иновации и председател на Фондация „ТЕМПО“

 

Програма на семинара
12.30 – 13.00 ч. Регистрация на участниците
13.00 – 13.20 ч. Встъпителни думи и откриване на форума г-жа Мария Каменова, председател на БАЧУ

Поздравления от:
Г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката,Г-н Теодор Стойчев, ръководител на Представителството на Европейския парламент в България,Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ,ЕКНАЙС

Първи панел
„Традиции и предизвикателства пред частното училищно образование“
13.20 – 13.30 ч.„Традиции, алтернативни тенденции и предизвикателства в развитието на частното училищно образование в България“ – Проф. Нели Бояджиева, СУ „Св. Климент Охридски“
13.30 – 13.35 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Ненова,съучредител“ Г-жа Николина Ненова, ЧПГ „Банкер“, София, иновативно училище
13.35 – 13.45 ч.„Европейски и международни практики в частното училищно образование и къде сме ние“ – Доц. д-р Марина Пиронкова, СУ „Св. Климент Охридски“
13.45 – 13.50 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Божинова, съучредител“ Г-жа Диляна Божинова, ЧСЕУ „Дрита“, София, иновативно училище
13.50 – 14.30 ч.„Предизвикателства и перспективи пред частното образование“ – Дискусия
14.30 – 15.00 ч. Кафе-пауза

Втори панел
„Иновации в училищното образование“
15.00 – 15.30 ч.„Иновации в частните училища – картина и оценка на напредъка“ Г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа“, МОН, председател на комисията за иновации
15.30 – 15.35 ч.„БАЧУ – 20 години по-късно през погледа на г-жа Петрова, съучредител“ Г-жа Татяна Петрова, ЧЕУ „Малкият принц“, Варна, иновативно училище
15.35 – 15.45 ч. -„Сътрудничеството с БАЧУ и предизвикателствата пред иновативните училища“Д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София-град
15.45 – 15.55 ч.„Бъдещето в Училище на бъдещето“Проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски“, член на
комисията за иновации
15.55 – 16.50 ч. „Иновативните училища – споделен опит от членове на БАЧУ“Дискусия
16.50 – 17.00 ч. Изводи, обобщения и закриване на форума