Уважаеми колеги от частните детски градини, частните училища и частните професионални колежи,
Скъпи колеги и приятели, членове на БАЧУ, ученици и родители, днес БАЧУ навършва 22 години!
Поздравление към всички вас, които творите образованието ежедневно!

Преди 22 години 27 ентусиасти положиха основите на нашата организация, с надеждата да се подкрепят, да защитават и отстояват своите позиции, да търсят нови и ефективни пътища , които до този момент не бяха проправяни от никого!
Така се роди БАЧУ- тогава едва прохождаща, но с големи амбиции и надежда за успешно бъдеще, организация!
Човекът, който стои в основата на тези събития е първият председател на БАЧУ, госпожа Милка Славчева! Светла й памет!

Къде е БАЧУ сега, след 22 години?
Единствената, най-представителна и работеща организация на частните детски градини, частни училища и частни професионални колежи в българия, със статут на браншова организиация в частния училищен сектор.
Организация, защитаваща, като член на АИКБ, ОСТС, Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища (ЕКНАЙС), позициите на ЧО!

А в БАЧУ доказваме ежедневно, че е постижимо в съвременна България да сме:

• в честна и етична конкуренция
• лоялни партньори в общото дело, като развиваме смело и разумно българското училище,посветили се всеотдайно на работата с всяко дете, пристъпило прага на нашите детски градини и училища, общности и обединители за учители и родители,
• общност, с вградени коректни и взискателни отношения с институции с НС, МОН, СОС,
• мотор, който движи напред не просто българското образование, а българската култура, обществените нагласи и прогресивното мислене и действие на нацията!

Това е семейстовото на БАЧУ!

Постиженията в частното образование не закъсняват и са резултат от активността на БАЧУ за тези 22 години.
Красноречивото доказателство за това са:

• НС отмени ДДС върху таксите в ЧО
• По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем, с които се определя преференциална начална наемна цена за частни училища и детски градини
• По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образование
• С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции
• По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от 1-7 клас и децата в подготвителните групи получават безплатни учебници и помагала
• По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО от МОН се извърши по облекчена процедура
• По инициатива на БАЧУ стипендии получават учениците от 8-ми до 12- ти клас от частните училища.
• Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за квалификация
• Учениците с изявени дарби от частни училища също са включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
• Променени са сроковете и документите за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование, в интерес на ЧУ
• Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството  от родители на деца и ученици от частните детски градини и училища, която беше едно излишно бреме в работата на детските градини и училища.

Знаем, че всичко това не е достатъчно! Искаме и още и още! Но знаем, че образованието е инертна система и само заедно и активно ще успеем да променим, това което все още не ни достига!
Планът на БАЧУ за 2019/ 2020 година е наситен с активности, които носят ползи за цялата система на частното образование!

Уважаеми ученици и родители,
Вие сте най-важните за нас!
Родители, екипите на ЧДГ и ЧУ с грижовност и топлота, с професионализъм и експертност са всекидневно до вас, за да растат и се развиват вашите деца! ние разчитаме на вас в не лекия ни път заедно!
Благодарим Ви, че избрахте нашите градини и училища!
На всички пожелавам много здраве и още по-големи постижения по пътя на образованието и възпитанието на поколенията!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ