Пловдивското предложение е за изработване на програма за квалификация на учителите от училище „БулгаринА”в Пескара и създаване на видео уроци в помощ на обучението по български, история и география …
Пълен текст»