От ЕКНАЙС са получени писмо-покана, програма и други документи като приложения, във връзка с предстоящата конференция в Лисабон, Португалия за 19 – 21 април 2023 г. Текстът на писмото-покана е по-долу в мейла от ЕКНАЙС.
Както беше обявено, конференцията ще включва Дебатно ученическо събитие на ECNAIS, което е основният резултат от проекта, разработен от ECNAIS с DDi и подкрепата на Porticus (езикът на дебата ще бъде английски). В този дебат ще се включи и нашият отбор, чийто състав ще се определи на Пролетния ученически дискусионен форум, който предстои да се проведе, както знаете от изпратения предишен мейл.
Темата на тази конференция на ECNAIS е: „Насърчаване на демокрацията и гражданската ангажираност“

За ролята на ECNAIS като Европейски съвет на националните асоциации е важно на Конференцията да бъдат представени различни национални делегации.

Регистрацията може да се направи само онлайн чрез https://ecnais.org/form/
Програмата, както и останалите документи са в приложения към този текст архив за изтегляне.

Изтеглете от тук »