Уважаеми госпожи и господа,
Приложено изпращам програмата за работата на Народното събрание с линкове към внесените за обсъждане законопроекти.
Всички законопроекти може да видите в детайли с клик върху наименованието на самия законопроект, посочено под съответната точка на програмата.

Ако имате специални интереси и коментари, моля да ни информирате.

С уважение,
Секретариат
Асоциация на индустриалния капитал в България

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - 08.06.2022 - 10.06.2022 год.