Среща на членове на БАЧУ, секция „Училища” на 16-ти януари 2017 г. с помощта на любезните домакини от ЧEГ “Проф. Иван Апостолов”.
На срещата бяха обсъдени параметрите на иновативното училище, членовете на БАЧУ говориха за резултатите от проведения семинар през ноември. Проведеният в Берлин международен семинар на ЕКНАИС с участието на представители на БАЧУ беше повод за поделяне на добри практики от Европа.
Благодарим за участието и до нови срещи!