fpels@speedbg.net
www.fpels.ws

Чуждоезиков профил

Гр. София, 1000,  район „Оборище”, ул.  „Стара планина”,  №  13
Тел./факс 02/ 983 15 20; тел/факс 02/ 983 51 26;
GSM 0889217142; 0889217140; 0888370800;

Заповед за изменение от МОН           Заповед за изменение и допълнение от МОНТ