ДО
МАРИЯ КАМЕНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАЧУ

ПОКАНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАМЕНОВА,

Фондация „Сай Хай“ и Фондация ХАЛО 2019 имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в научен фестивал „Младите – за Земята!“. Той ще се проведе на 19 юни 2022 г. от 11.00 ч. в Биологическия факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От 11:00 до 12:30 ч. 15 ученически отбори от 3 града в страната (София, Хасково и Враца) ще покажат решенията си за справяне с местни екологични проблеми в изпълнение на проект “Еко Шампиони”. Участниците от София са ученици от “ЧГПНП “Асен Йорданов”. Научните разработки на учениците включват системи за пречистване на питейната вода от уран или микропластмаса, иновативни методи за рециклиране на дрехи и пластмаса, решения на проблеми като светлинно замърсяване, незаконните сметища, бездомните животни и др. Учениците са предвидили и увлекателни демонстрации и игри, както и подаръци за публиката. Посетителите на фестивала ще имат възможност и да се включат в гласуването за избор на отбор – победител. Работата на учениците ще бъде оценявана и от експертно жури, а отборът, който получи най-висока оценка за работата си, ще спечели специалната награда на фестивала – едноседмично обучение под ръководството на норвежката организация Forandre verden (Change the world).

От 13:20 до 15:45 “Образование без раници” ще предостави възможност на младите участници и на останалите посетители да се запознаят на живо с част от експертите, включили се в лайв интервютата от информационната кампания “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”. Представители на “Грийнпийс България”, “Българска Фондация Биоразнообразие”, “Хармоника”, преподаватели по биология и др. ще посрещат участници и посетители в залите на Биологическия факултет на СУ, ще им разкажат за своята професия и ще отговарят на въпросите им. Тази част от събитието цели да вдъхнови и мотивира участниците да преследват академично и професионално развитие в сферата на биологията и екологията.

Научният фестивал „Младите – за Земята!“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Учениците от клубовете „Еко Шампиони“ преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците. С подкрепата на преподаватели и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво.

Надяваме се да приемете нашата покана и да се включите в организирания от нас фестивал. Моля да потвърдите Вашето участие в срок до 14.06.2022г.

За допълнителна информация и потвърждаване на участието можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

Приложения:

• Програма на научен фестивал „Младите – за Земята!“.

С уважение,

Екипът на проект „Еко Шампиони“

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.

 

Програма Младите - за Земята