За първи път д-р Андреас Шлайхер е на посещение в България, а визитата е по инициатива на проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката, Министерство на образованието и науката.
По време на днешната среща, д-р Шлайфер представи изводи от изследването PISA и обсъди важни образователни теми с представители на регионални управления на образованието, синдикални и работодателски организации и педагогически факултети. Чрез резултатите трябва да се видят типовете задачи, в които децата са добри и къде има нужда от промяна, препоръча той.
По време на дискусионната част, д-р Шлайхер сподели, че това, което България е успяла да постигне в образованието до този момент, е добра основа за промяна, насочена не само към предаване на знания в училище, а и на умения.
Като положителен пример той посочи внедрените иновации в много български училища, а най-важното е добрите практики в тях да бъдат приложени и в други.
Българска Асоциация на Частните Училища бе представена от г-жа Мария Каменова, председател на УС.