ПРЕДСТОЯЩО!!!

Ученически дискусионен форум       На 31.03.2015г. от 11:00 до 15:00ч. в Нов български университет (Юбилейна конферентна зала 20) ще се проведе Ученически дискусионен форум на тема: „ЗА или ПРОТИВ училищната автономия при изработването на учебните планове и програми“. Инициативата е част от реализирането на Меморандум за сътрудничество между БАЧУ и НБУ.
     В дискусията ще участват ученици от гимназиална степен на частни училища-членове на БАЧУ, студенти от НБУ, преподаватели и други лица с отношение към дебатирането.

Заповядайте!